2011 | Primer premio. Gobierno Vasco, Osakidetza. Proyecto Centro de Especialidades Sanitarias en Zalla, Bizkaia. (GAZarkitektoak)

0%